Kontakt: kontakt 0903 040 562 e-mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SIGINT SK
×
 x 

Prázdny košík
Shopping cart
Prázdny košík

Dodávateľom tovarov, ktoré si môžete zakúpiť na danej web stránke, ako i prevádzkovateľom tohoto internetového obchodu je spoločnosť : Juraj V0lčko, market.sk, Budovatelska 2, 080 01 PREŠOV


Ako si objednať tovar :

Objednávky môžete uskutočňovať následovne:
- priamo cez internet
- prostredníctvom e-mailu (objednávku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- telefonicky (na telefónnom čísle 0903 040 562 )
- faxom (na faxové císlo +421
- písomne poštou, takéto objednávky prosím doručte na našu adresu:

Juraj Volčko, market.sk,
Budovatelska 2,
080 01 PREŠOV
Slovenská republika

a označte ich prosím heslom: Objednávka

Vo všetkých prípadoch musí Vaša objednávka obsahovať tieto náležitosti:
Identifikačné údaje zákazníka (kupujúceho), t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail a telefónne číslo.
Jednoznačné určenie predmetu plnenia, t.j. kód tovaru, presný názov tovaru, množstvo tovaru (počet objednaných kusov).
Presné miesto dodania tovaru.
Identifikačné údaje osoby, ktorá prevezme tovar, t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa, e-mail, telefónne číslo, v prípade, že tieto nie sú zhodné s údajmi zákazníka.

Ochrana osobných údajov
Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo.
(Tieto informácie sú potrebné k identifikácii kupujúceho a prípadnú komunikáciu.)
Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii aj nasledujúce údaje: názov firmy, IČO, DIČ, IČDPH. (Tieto údaje umožňujú urobiť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad prípadne identifikovať platbu kupujúceho zrealizovanú bankovým prevodom.)
Predávajúci chráni súkromné dáta kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.
Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácii o sebe a svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.
Ochrana osobných údajov - Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Pri registrácií má zákazník možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa predajne.
Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ostatné dojednania
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s nimi súhlasí.

Informácie

Kto si objedná tovar na predajnom zájazde alebo cez katalóg, môže ho do 15 dní vrátiť.
Čo je podomový predaj ?
- Predaj, ktorý prebieha pri akcii organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne alebo - mimo trhového miesta
- Pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ takúto návštevu nevyžiadal.
- Pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, ktorý si túto návštevu vyžiadal a predávajúci mu ponúkne aj iný tovar, o ktorý spotrebiteľ pri vyžiadaní návštevy nemal záujem.
- Predaj na základe zmluvy, na ktorej uzavretie dal spotrebiteľ predávajúcemu návrh a predávajúci návrh prijal do 30 dní

Práva spotrebiteľa
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar zakúpený od našej spoločnosti je možne vrátiť poštou na adresu:
Volcko, Market.sk
Budovateľská 2, 080 01 PREŠOV
Najneskôr do 15 dní Vám na vašu udanú adresu vrátime peniaze, poprípade peniaze pošleme na Vaše číslo účtu. Žiadame Vás o informáciu (e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ) že nám daný tovar zasielate naspäť a číslo Vášho účtu v banke.

Táto informácia sa nevzťahuje napríklad na tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitnej požiadavky spotrebiteľa alebo tovar, ktorý je určený len pre jedného spotrebiteľa, nevzťahuje sa to ani na zvukové a videozáznamy a počítačové programy, noviny, časopisy alebo lotérie.
Taktiež ak došlo k porušeniu ochranných pečati a nálepiek - ak sa na výrobku nachádzajú,
neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami - parametrom uvedeným v dokumentácii,
ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou), ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.

Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:
- Nepoškodený
- V pôvodnom obale
- Nepoužitý
- Kompletný, so záručným listom
- S dokladom o jeho zakúpení
Vrátený tovar, ktorý bude zákazníkom zaslaný na dobierku, nebude prijatý.
Ďakujeme.

Market.sk/ prevazkovateľ portálu sigint.sk