Kontakt: kontakt 0903 040 562 e-mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SIGINT SK
×
 x 

Prázdny košík
Shopping cart
Prázdny košík
Čo je elektronicky obchod

Zatiaľ nie je všeobecne akceptovaná definícia tohto pojmu. Väčšinou je elektronický obchod definovaný ako nákup a predaj produktov prostredníctvom Internetu. Preto veľa ľudí považuje elektronický obchod len za nákup produktov ako sú knihy, CD, cestovné lístky a iné stým súvisiace produkty online. Avšak elektronický obchod je širšie chápaný ako výmena informácií cez elektronické médiá za účelom uzatvorenia obchodu alebo k jeho podpore, k podpore marketingových cieľov spoločnosti vrátane napr. reklamy, marketingu, predaja, distribúcie, dodávky, platieb, činností následne po predaji, služieb zákazníkom atď.
V súvislosti stým vyrástla široká škála služieb na podporu tejto novej obchodnej oblasti. Služby zahŕňajú napr. poskytovateľov pripojenia na Internet, produkty bezpečnosti firewall, elektronický podpis, transakcie online alebo kompletné obchodné systémy a všeobecné služby ako poradenstvo, tvorba web stránok a iné.

Tento vývoj má významný dosah na našu ekonomiku čo sa týka vzniku nových spoločností, diverzifikácie existujúcich spoločností a hlavne potenciál pre pracovný trh a budúcu zamestnanosť.

Elektronický obchod podľa úrovne obchodovania sa dá rozdeliť do dvoch základných a tretieho ďalšieho modelu:

Business to business (B2B) – obchodovanie na úrovni podnik-podnik, ktoré pokrýva všetky transakcie medzi dvomi a viac obchodnými partneri. Tieto transakcie sú zväčša založené na extranetových systémov, čo znamená, že obchodní partneri vzájomné pôsobia cez internet na základe prihlásenia sa cez sieť (login)a hesla (password) na svojich web stránkach.

Business to consumer (B2C) – predaj koncovému spotrebiteľovi podnik – spotrebiteľ. Tento obchod je zvyčajne založený na Internetovej technológii.

Business to Employee – transakcie v rámci spoločnosti s využitím intranetového systému.

E-commerce existoval v rôznych formách ešte pred tým, ako sa Internet masovo rozšíril. Tieto formy doteraz existujú. Zahŕňajú EDI, ktorý využíva nie TCP/IP siete. Je určený výhradne pre B2B obchod. Napríklad najväčšie automobilky budujú svoj portál. nedávny vysoký záujem oe-commerce pravdepodobne pochádza do veľkej miery z toho, že Internet zasahuje B2C obchod, dostáva B2C obchod na prvé miesto. Je tam neuveriteľný priestor pre záujem oB2C, počíta sa z ohromným rastom. Súvisí to srastom pripojených užívateľov.

Je jasné, že Internet môže byť použitý pre komerčné transakcie, či už B2B alebo B2C. Komerčné transakcie môžu byť rozdelené na tri hlavné etapy:
 • reklama a vyhľadávanie,
 • objednávanie
 • a platenie, doručenie.
Žiadna, alebo všetky etapy môžu byť nesené Net-om a môžeme ich nazvať e-commerce.

Elektronické prostriedky sú čoraz častejšie používané komerčnými firmami a organizáciami na robenie reklamy a predaj tovarov a služieb po celom svete. Výrobcovia a maloobchodníci vo vzdialených krajinách môžu ponúkať svoje produkty a služby spolu sinformáciami o ich dostupnosti a výhodách, obsahu alebo komponentoch, cene, pláne produkcie, plánovaných termínoch a platobných podmienkach. Tieto informácie dovoľujú zákazníkom, firmám aj konečným zákazníkom, objednať čo chcú od mnohých konkurenčných výrobcov

DotazníkDefinície internetu

Vedúca prieskumná agentúra Forester Research zistila, že firmy v roku 1998 minuli na trhu B2B 43 bilionóv dolárov. V roku 2005 očakáva zvýšenie na 1,3 trilióna dolárov, čím pokryje 9,4 % celého B2B trhu. Z toho je vidieť ako rýchlo sa mení spôsob obchodovania.Nakupujúci môžu teraz ľahšie a lacnejšie porovnávať ceny a služby dodávateľov kdekoľvek na svete.Internet umožňuje vytvárať priame vzťahy so zákazníkmi pri ich neobmedzenom množstve. Informácie o individuálnych zákazníckych zvyklostiach môžu firmy využiť napríklad na marketing, predaj alebo porovnávanie. Tento stupeň zákazníckych služieb je štandardom pri on-line predaji.
Prieskum cien, kvality, včasnosti doručenia, ponúkaného sortimentu môže byť uskutočňovaný na Internete. Zákazníci môžu ľahšie špecifikovať individuálne potreby on-line, nakonfigurovať si vlastný produkt napr. auto, šperky alebo CD.

Z dôvodu nízkych nákladov na prieskum sú aj zákazníci, ktorí vstúpia na trh zriedkavo oveľa lepšie informovaní o cenách, dodávkach a pod. ako na tradičných trhoch.Stimul môže byť cielený individuálne efektívnejšie, ako cez tradičné marketingové médiá.Vznikajú aukcie, spolupráca nakupujúcich a bartrové centrá.Nakupujúci sa združujú aby dosiahli množstevné zľavy.Virtuálne závody dosiahnú zákazníkov rýchlejšie s menšími nákladmi, ako fyzické obchody a predajcovia.Možnosť globálneho cenového porovnania znamená, že veľa internetových obchodníkov sa bude snažiť dosiahnuť len čo najnižšiu cenu.Veľké firmy a znáME značky dominujú na Internete, avšak 30 tisíc SMB v USA s ročným obratom menším ako 10 mil. USD v súčasnosti obchoduje na Internete. V roku 2003 sa očakáva, že ich bude 400 tisíc.Globálny internetový trh ponúka nové príležitosti malým veľkoobchodom z rozvinutých a z rozvojových krajín, ale taktiež prináša globálnu konkurenciu na lokálne trhy a na voľné trhové segmenty, ktoré sú tradičným priestorom pre malé veľkoobchody.Zaistenie bankových operácií, vzdelávanie, poradenstvo, marketing a bežné služby sa budú podstatne meniť.Internet bude rozširovať novinky oveľa rýchlejšie ako v minulosti.Lokálni a zahraniční dodávatelia sa oveľa jednoduchšie a tesnejšie integrujú do dodávateľských reťazcov.Veľa malých firiem využíva služby veľkých nákupných centier ako Amazon.com má 260 tis. predajní.Navzdory možným výhodám z obchodovania na Internete veľa malých firiem sa nezúčastňuje na tejto novovznikajúcej forme obchodovania. Štúdie dokazujú, že len 35% MSP využíva Internet na získavanie informácií a oveľa menšie percento využíva sieť na predaj alebo nákup.

Firmy využívajúce elektronický obchod vidia výhodu Internetu, ako nástroja elektronického obchodu v následovnom:
 • nárast príjmov
 • nižšie náklady
 • získanie nových trhov
 • zvýšenie počtu zákazníkov na existujúcich trhoch
 • upevnení si pozície na trhu
 • úspore času (rýchlejšie reagovanie, rýchlejšie dodanie tovaru apod.)
Z globálneho ekonomického hľadiska by sa dali výhody elektronického obchodu na ekonomiku krajín zhrnúť do týchto bodov:
 • úspora nákladov
 • rast produktivity práce
 • rozvoj malého a stredného podnikania
 • vytváranie nových pracovných príležitostí
 • uľahčenie integrácie do európskych a celosvetových štruktúr
 • účasť na globalizácií obchodu.
Rast Internetu je rýchlejší ako akákoľvek iná technológia v histórii. Medzi rokmi 1993-1997 vzrástol počet pripojených počítačov k Internetu z 1 milióna na 20 miliónov. V roku 2001 sa očakáva 120 miliónov. Rok 2007 - ???

Intenzita používania Internetu odráža úroveň ekonomického rozvoja. USA, Kanada a Severské štáty prijímajú Internetové technológie najrýchlejšie. Štáty európskej únie, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Kórea, Singapúr a Hong Kong sa snažia dohnať náskok. Najmenej rozšírený je Internet v najmenej rozvinutých krajinách Ázie a Afriky.

Internet je silný nástroj pre obchod. Využívaním Internetu znižujeme komunikačné náklady, redukuje sa dĺžka vývojového cyklu výrobkov a služieb, umožňuje posielať informácie v digitálnej podobe, redukuje dopravné náklady a umožňuje viac plne integrované a široké aliancie.

Internet je novo vznikajúca globálna obchodná platforma. Ak Internetové technológie zatiaľ prekonávajú problémy so spoľahlivosťou a rýchlosťou, pravdepodobne sú použiteľné pre takmer všetky konvenčné cesty výmeny informácií a obchodu s tovarmi a službami. Veľa veľkých firiem integruje on-line technológie do ich starších EDI systémov. Budujú nové na Internete založené dodávateľsko odberateľské systémy.

Skutočný dopad Internetu je však oveľa rozsiahlejší. Má dopad na vedenie obchodu, obchodné modely, výučbu, preniká taktiež do sociálnych a politických sfér. Priemysel a firmy sú čoraz viac ovplyvňované Internetom, najmä ak ho ľudia používajú na komunikáciu a nakupovanie.

Okrem toho na predaj ich produktov a služieb firmy používajú internet na prieskum zákazníkov a investujú množstvo peňazí do reklamy.

Rast novovznikajúcich trhov. Najsilnejší rast vB2B aB2C e-commerce je v službách ako publikovanie, média, financovanie, vzdelávanie, umenie, nákup špecializovaného SW, predaj oblečenia, topánok, potravín a zdravých jedál.

Hlavný prínos pre malé a stredné podniky. Redukciou nákladov na reklamu, Internet poskytuje nebývalé šance pre obchod naprieč hranicami. Dáva príležitosť predstaviť regionálne zvláštnosti, výrobky do sveta.Faktory determinujúce predaj cez Internet

Faktory determinujúce, ktoré produkty sa budú dobre predávať cez Internet použitie jedinečných názvov na popis výrobkov alebo služieb konkurencieschopná cena. Vzhľadom na skutočnosť, že Internet umožňuje a pomáha zákazníkom porovnávať ceny. Rovnaké výrobky s lepšou cenou sa predávajú lepšie. Faktor dotyku. Zákazník chce cítiť, vidieť, skúsiť alebo sa porozprávať s niekým pred kúpu výrobku. (fotografia) jednotnosť (rovnakosť) výrobkov. Hromadne vyrábané výrobky sa cez Internet predávajú oveľa lepšie, ako „ručné práce“. Sú lepšie známe kupujúcemu, sú lacnejšie.Výrobky, ktoré nepotrebuje hneď. Zákazník uprednostňuje výrobky, ktoré nepotrebuje urgentne.

Nasledujúce služby sa doposiaľ úspešne predávali prostredníctvom internetu:
 • účtovníctvo
 • reklama
 • komerčné vzdelávanie a školenia
 • softvér a počítačové služby
 • colné záležitosti
 • finančné služby
 • poradenstvo v oblasti zdravia (tele zdravie)
 • poisťovníctvo
 • marketingový výskum
 • vyhľadávanie pracovníkov príp. pracovných miest
 • noviny a žurnalistika
 • cestovanie a turizmus
 • jazykové preklady
 • dizajn a údržba web stránok
 • poradenstvo v oblasti manažmentu
 • vzdelávanie
 • grafický dizajn a tlačiarenské služby
 • aukcie
 • písomné služby (technické písanie, editovanie, apod.)