Kontakt: kontakt 0903 040 562 e-mailTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SIGINT SK
×
 x 

Prázdny košík
Shopping cart
Prázdny košík
WiFi Pineapple
WiFi-Pineapple-2017-2
WiFi-Pineapple-2017-5
PDFTlačiť

WiFi Pineapple TETRA ver 19, HACK WiFi

Hak5 is excited to introduce a dual band (2.4/5 GHz) solution to its 6th generation wireless auditing arsenal -- the WiFi Pineapple Tetra.
Array
Predajná cena354,00 €
Predajná cena bez DPH295,00 €
Popis WiFi Pineapple TETRA ver 2017

Hak5 is excited to introduce a dual band (2.4/5 GHz) solution to its 6th generation wireless auditing arsenal -- the WiFi Pineapple Tetra.

Building on the successes and feedback of its predecessor, the WiFi Pineapple Tetra addresses the need for a rock solid dual-band penetration testing base station with exceptional performance.

With two discrete dual-band (2.4/5 GHz) Atheros 2:2 MIMO radios, the WiFi Pineapple Tetra leverages a fast PCI Express bus and four integrated high gain amplifiers to provide the penetration tester with unprecedented auditing capabilities.

Combined with the usability improvements of the 6th generation software platform, the WiFi Pineapple Tetra is the ultimate tool for wireless penetration testing.
With an emphasis on workflow and usability, the 6th generation WiFi Pineapple platform introduces a completely re-engineered web interface. Built on modern standards, the new WiFi Pineapple web interface is intuitive, fast, responsive and familiar.

Table views provide a detailed overview of the WiFi landscape. Context menus provide instant access to core PineAP features and modules.

Modules remain a core feature with over the air downloads of community developed add-ons and web front-ends to popular tools. The new API is extremely simple for seasoned developers and newcomers alike.

Specifications:
CPU: 533 MHz MIPS 74K Atheros AR9344 SoC
Memory: 64 MB DDR2 RAM
Disk: 2 GB NAND Flash
Wireless: Atheros AR9344 + Atheros AR9580, both IEEE 802.11 a/b/g/n with quad integrated skybridge amplifiers and included 5 dBi antenna for a high 29 dBm gain EIRP
Ports: (4) SMA Antenna, RJ45 Fast Ethernet, Ethernet over USB, Serial over USB, USB 2.0 Host, 12V/2A DC Power
Power: Requires 18W. Accepts power from any combination of sources; DC Barrel Port, USB ETH port, USB UART port. AC wall adapter for stationary deployment and USB Y cable for mobile deployment included.
Configurable Status Indicator LED
Configurable Reset Button
The WiFi Pineapple Tetra is thoughtfully designed with an emphasis on performance and usability. Console access is at the ready with an integrated Serial UART from its Micro USB port. Ethernet connectivity is supported by a standard RJ45 port, as well as an onboard USB Ethernet controller from its Micro USB port.

Versatile power options and an efficient thermal design support long term deployment and on-the-go auditing. Either power from an optional 12V 2A PSU, from most laptops USB ports with the included Micro USB Y cables, or from the Pineapple Juice 15000 battery.

Applications and logs are stored on the onboard high speed NAND flash memory while peripherals and expansion via the USB 2.0 host port offers support for modern QMI-based LTE modems, radios, disks and more.

The new WiFi Pineapple Android app simplifies USB Internet connection sharing. Tap to tether and instantly connect to the beautiful new mobile friendly web interface. Root not required.


WiFi Ananás TETRA ver 2017

Hak5 nadšení, že môžeme predstaviť dvojpásmový (2,4 / 5 GHz) riešenie pre svoje šiestej generácii bezdrôtové revízne arzenálu - WiFi Pineapple Tetra.

V nadväznosti na úspechy a hodnotenie jej predchodcu, WiFi Pineapple Tetra rieši potrebu solídnym dual-band penetračné testovanie základňovej stanice s výnimočným výkonom.

S dvoma diskrétnom dual-band (2,4 / 5 GHz) Atheros 2: 2 MIMO rádia, WiFi ananás Tetra využíva rýchly PCI Express zbernice a štyrmi integrovanými vysoký zisk zosilňovača poskytnúť prenikaniu tester nevídaných schopností auditu.

V kombinácii s vylepšeniami využiteľnosti 6. softvérové ​​generácia platformy, WiFi Pineapple Tetra je dokonalým nástrojom pre testovanie bezdrôtových penetrácia.
S dôrazom na workflow a použiteľnosť je šiesta generácia WiFi Ananás platforma zavádza úplne novo vyvinutou webové rozhranie. Postavený na moderných štandardov, nový WiFi Pineapple webové rozhranie je intuitívne, rýchly, citlivý a známe.

pohľady Tabuľka poskytnúť podrobný prehľad o WiFi krajiny. Kontextové menu poskytuje okamžitý prístup k základným funkciám a modulov PineAP.

Moduly zostal základným prvkom s pomocou OTA sťahovania z komunity vytvoril doplnkov a webových predkov až populárnych nástrojov. Nové API je veľmi jednoduché pre skúsených vývojárov i začiatočníkov.

Technické údaje:
CPU: 533 MHz MIPS 74K Atheros AR9344 SoC
Pamäť: 64 MB DDR2 RAM
Disk: 2 GB NAND Flash
Bezdrôtové pripojenie: Atheros AR9344 + Atheros AR9580, obaja IEEE 802.11 a / b / g / n s quad integrovanej Skybridge zosilňovače a zahŕňala 5 dBi anténa pre vysoký zisk 29 dBm EIRP
Porty: (4) SMA antény, RJ45 Fast Ethernet, Ethernet cez USB, Serial cez USB, 2.0 port USB, 12V / 2A DC
Výkon: Vyžaduje 18W. Prijíma energiu z akejkoľvek kombinácie zdrojov; DC hlavne port, USB ETH port USB portu UART. AC adaptér múr pre stacionárne nasadenie a USB Y kábel pre mobilné nasadenie hotela.
Indikátor konfigurovateľná stavová LED
konfigurovateľné Reset
WiFi Ananás Tetra je premyslene navrhnuté s dôrazom na výkon a použiteľnosť. Prístup konzola je v pohotovosti s integrovaným Serial UART od jej Micro USB port. ethernetové pripojenie je podporovaný štandardným portom RJ45, rovnako ako palubné radič USB Ethernet zo svojej Micro USB port.

Mnohostranné možnosti napájania a efektívna tepelná konštrukcia podpora dlhodobé nasadenie a on-the-go audit. Buď napájanie z voliteľného 12V 2A PSU, z väčšiny notebookov USB porty pomocou priloženého Micro USB Y kábel, alebo z ananásovej šťavy 15000 batérie.

Aplikácie a protokoly sú uložené na palube vysokorýchlostné NAND flash pamätí, zatiaľ čo periférie a expanzia cez hostiteľskej portom USB 2.0 ponúka podporu pre moderné QMI na báze LTE modemy, rádia, disky a ďalšie.

Nová aplikácia WiFi Ananás Android zjednodušuje zdieľanie USB pripojenia na Internet. Kliknutím na povrazu a okamžite pripojiť k krásneho nového mobilného príjemné webové rozhranie. Koreň nie je nutné.

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.